Ons bedrijf produceert in Nederland technisch textiel en speciale verpakkingsmachines voor klanten die wereldwijd actief zijn in de comfort-industrie
Onze klanten zijn producenten van matrassen, (hoofd)kussens e.d.
Ons product is het resultaat van een decennia lang ontwikkelingsproces. Daarbij moesten zowel  het verpakkingssysteem als het daarop gebruikte verpakkingsmateriaal, het breisel, stap voor stap bedacht, getest en (uit)gebouwd worden.
Zowel ons interne proces, als het proces dat plaats vindt binnen het bedrijf van onze klanten, bevat veel nieuwe elementen, welke uniek zijn voor ons bedrijf. Wij kunnen niet werken met standaard productiemachines of methodes.
Omdat vanuit een nul-situatie gestart is en we niet afhankelijk van financiering door derden willen zijn of worden, hebben we noodgedwongen vrij lang vanuit een soort ambachtelijke, kleinschalige opzet gewerkt. Stap voor stap ontwikkelen, groeien en ondertussen de kost verdienen, was en is ons motto.
 
Sinds de eeuwwisseling waren echter zowel product als nische gereed voor onze benadering en is ons bedrijf met ruim 15% per jaar gaan groeien.  
Na een behoorlijke toename in medewerkers (momenteel 35 fte's), een aantal nieuwbouw-projecten en invoeren van 24/7 ging onze organisatie, niet geheel onverwacht, op meerdere fronten kraken.

Tijd voor inschakelen van de productie-specialist: Klaas Kunst.
Hij benaderde, samen met ons komplete team, de veel-koppige uitdaging als een geheel.
En hoewel hij vooraf aangaf nog nooit een textiel-fabriek georganiseerd te hebben, is het ons gelukt, samen met hem, een nieuwe vorm van samenwerken binnen ons bedrijf op te zetten.
De ambachtelijke elementen van de werkzaamheden zijn in detail in kaart gebracht en, met behoud van het goede, effectief vervangen in de nieuwe zelfsturende organisatie.
Het opzetten van het nieuwe proces nam ongeveer vier maanden in beslag en sinds ruim een maand werken we binnen dit nieuwe planmatige systeem.
Inmiddels zijn de resultaten in de fabriekshallen goed zichtbaar en de eerste positieve uitkomsten zijn meetbaar. Wat het belangrijkst is: Alle medewerkers voelen zich betrokken en leveren ieder voor zich beter werk af.
 
Er is nog een lange weg te gaan om nu, verder verdiepend in de details, ons product en de productiemethode te optimaliseren.
Maar na een half jaar ervaring met het organisatietalent van Klaas, kunnen we gefundeerd zeggen: Hij weet het ongrijpbare, grijpbaar te maken en daardoor verbeteren we vanaf nu dagelijks (5-2016).

Chris Heynen (DGA)
tricoverHeynen Systems b.v.
Lelystad.
www.tricover.com

Photographer: Aleksander Willemse

klick